схема.gif

Шкільне самоврядування МЗОШ № 54

В школі діє учнівське самоврядування Шкільна Республіка «Єдність»

1. Центр «Знання»

2. Центр «Дозвілля»

3. Центр «Добрі справи»

4. Центр «Здоров’я і спорт»

5. Центр «Дитяча служба новин» («ДСН»)

Мета та завдання Шкільної республіки

Метою Шкільної Республіки є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, формування умов для їхньої самореалізації

Основними завданнями Шкільної республіки є:

- залучення школярів до участі в організація її суспільного життя школи, класу;

- виховання в учнівській молоді національної самосвідомості, налаштованості на осмислення моральних та культурних цінностей;

- розвиток та виховання в учнів громадянської позиції, формування нового українця, що дії на основі національних і європейських цінностей;

- долучення школярів до національної історії, національної культури, до глибинної сутності народного життя

- виховання громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості

 
MyCollages (2).jpg
MyCollages (3).jpg
Органи управління Шкільної Республіки

Органами управління є:

Загальношкільна конференція учнівського самоврядування

Шкільна Республіка є добровільним, незалежним об’єднанням шкільного учнівського самоврядування.

Вона має свій статут і керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права людини, Статутом школи та іншими законодавчими актами.

Шкільна Республіка будує діяльність на принципах:

- гласності, демократії;

- активності, ініціативності;

- організованості, відповідальності;

- рівноправності, творчості

Шкільна Республіка взаємодіє з адміністрацією школи, педагогічним колективом на принципах взаємного сприяння та поваги